Demoralizacja w Brzozówce

„Komisariat Policji w Dobrzejewicach apeluje o właściwe korzystanie z boiska szkolnego i urządzeń sportowych znajdujących się na terenie boiska w miejscowości Brzozówka przy ul. Szkolnej. Wobec młodzieży zagrożonej demoralizacją oraz po ujawnieniu aktów wandalizmu powyższego obiektu będą wyciągane konsekwencje prawne. W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców Brzozówki, którzy uskarżają się na notoryczne akty wandalizmu oraz …