Wyniki konkursów na profilaktykę uzależnień

Wyniki konkursów na profilaktykę uzależnień

Rozstrzygnięte zostały otwarte konkursy ofert na realizację działań z zakresu profilaktyki uzależnień. Ich organizatorem jest Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia.

Zadania będą zrealizowane w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży, osób dorosłych i rodzin, organizacji stałych, systematycznych, pozalekcyjnych zajęć, szkoleń, imprez sportowo-rekreacyjnych oraz kampanii informacyjnych.

Celem realizacji zadania jest przeciwdziałanie problemom uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków związanych z nadużywaniem alkoholu, zażywaniem substancji psychoaktywnych oraz uzależnieniami behawioralnymi (tj. uzależnienia od internetu, komputera, telefonu, gier komputerowych itp.)

Łącznie z budżetu miasta przeznaczono na ten cel kwotę 1.350.000 zł.

źródło: torun.pl 

Więcej informacji na stronie -> https://torun.pl/pl/profilaktyka-przez-sport-1

Editor's pick