189 projektów w Toruńskim Budżecie Obywatelskim

189 projektów w Toruńskim Budżecie Obywatelskim

189 projektów znalazło się na liście wniosków zgłoszonych do budżetu obywatelskiego Torunia na rok 2025. Do 14 czerwca 2024 r. można zgłaszać uwagi do tych propozycji.

Projekty do 12. edycji budżetu obywatelskiego w Toruniu były zbierane przez miesiąc (od 17 kwietnia do 17 maja). Każdy mieszkaniec mógł zgłosić trzy propozycje – dwie do puli lokalnej i jedną do ogólnomiejskiej.

Łącznie do Urzędu Miasta Torunia wpłynęły 192 projekty, z tego:

  • 189 projektów znajduje się na liście – są to projekty poprawne formalnie i przekazane do oceny merytorycznej;
  • 2 projekty zostały wycofane przez wnioskodawców;
  • 1 projekt nie znalazł się w wykazie ze względu na niespełnienie wymogów formalnych (niepełna lista poparcia dla wniosku).

Jak zwykle najwięcej wniosków – bo aż 56 złożono do puli ogólnomiejskiej. Także dużo – aż 22 propozycje wpłynęły dla osiedla Wrzosy, a 20 dla Chełmińskiego. Zaskoczeniem jest mała liczba wniosków dla osiedli: Grębocin-Bielawy (2) i Staromiejskie (tylko 1), przy czym może się zdarzyć, że w toku analizy merytorycznej niektóre wnioski zmienią swoją pulę z ogólnomiejskiej na właściwą lokalną lub odwrotnie. Warto odnotować, że w tym roku torunianie złożyli więcej projektów niż w poprzednim – aż o 12%.

źródło: torun.pl

Editor's pick