Kolejne oczyszczalnie przydomowe w Czernikowie

Kolejne oczyszczalnie przydomowe w Czernikowie

Gmina Czernikowo przystępuje do opracowania dokumentacji projektowej na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W związku z tym zwracamy się do Państwa o zgłaszanie zapotrzebowania na oczyszczalnie lub informacje o ewentualnej zmianie danych kontaktowych, przekazanych podczas dokonanego już zgłoszenia. Powyższego można dokonać osobiście w Urzędzie Gminy Czernikowo w pokoju nr 27 lub telefonicznie pod nr 54 287 50 01 wew. 72.

Właściciel nieruchomości, z którym kontakt poprzez przekazane w zgłoszeniu dane jest niemożliwy (dane nie są aktualne itp.), traci podstawy do roszczeń wynikających z widnienia na przedmiotowej liście.

więcej informacji ma stronie -> https://www.czernikowo.pl/redir,4155?tresc=77240

Editor's pick