Nowa siedziba Starostwa Powiatowego

Nowa siedziba Starostwa Powiatowego

Rozstrzygnięto konkurs, którego celem było uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym, koncepcji budowy budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu, sieciami uzbrojenia terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną.

I Nagrodę w Konkursie w wysokości 50 000,00 zł brutto oraz nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej otrzymuje opracowanie konkursowe o numerze 032: Toprojekt Marek Wawrzyniak, ul. Chrobrego 21, 44-200 Rybnik.

źródło: powiattorunski.pl

Editor's pick