160 lat szkoły w Czernikowie

160 lat szkoły w Czernikowie

fot. czernikowo.pl

22 kwietnia w Czernikowie odbyła się uroczystość Święta Szkoły Podstawowej. To jubileusz 35-lecia nadania imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz 160-lecie powstania placówki. 

Wyjątkowa atmosfera towarzyszyła tegorocznym obchodom Święta Szkoły. Już od kilku tygodni odbywały się konkursy recytatorskie poezji K.K. Baczyńskiego i występy, ilustrowano wiersze, pisano wiersze i prozę. Podsumowano szkolny konkurs wiedzy o Patronie, szkolne konkursy na interpretację plastyczną wierszy, gminny konkurs literacki ,,Rzeczy Niepokój”. Nauczycielki przygotowały filmy o szkole na podstawie kronik. Dyrektor natomiast przygotował prezentację na 35-lecie nadania imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i 160-lecie powstania placówki. Dzieci wykonały gazetkę o Patronie, w klasach wspominano o K.K. Baczyńskim.  Odbył się turniej siatkówki pamięci Patrona, a w sobotę konkurs wojewódzki recytacji poezji Baczyńskiego uświetniony wykonaniem pieśni Poety.  W niedzielę przed muralem Baczyńskiego rozpoczął się rajd z PTTK poprzedzony zwiedzeniem wystawy w szkole.

źródło: czernikowo.pl

 

Editor's pick