Co z inwestycjami w Osieku nad Wisłą?

Projekt budowy PSZOK – Osiek nad Wisłą

Rok 2021 był specyficznym okresem – czasem naznaczonym ograniczeniami pandemicznymi. Jednak w gminie Obrowo poczynione były pewne plany (i zapisy w uchwale budżetowej) dotyczące między innymi inwestycji w Osieku nad Wisłą.

Wśród wspomnianych inwestycji znalazły się trzy mające szczególne znaczenie dla mieszkańców podtoruńskiej miejscowości.

  1. Remont boiska szkolnego
  2. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  3. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw

Wystąpiliśmy w imieniu mieszkańców z pytaniem do Urzędu Gminy Obrowo we wspomnianych powyżej kwestiach. Niedawno otrzymaliśmy odpowiedź.

Boisko i plac zabaw

Urzędnicy zapewniają, że zarówno boisko jak i plac zabaw powstaną. Rada Gminy uchwaliła na ten cel 700 000 zł w budżecie na rok 2022. Według budżetu będzie to odpowiednio 600 000 zł na budowę boiska wraz ze skocznią w dal, bieżnią i oświetleniem oraz 100 000 zł na budowę placu zabaw przy Zespole Szkół. Pojawiły się jednak problemy natury technicznej o których pisze Magdalena Krzyżanowska.

Magdalena Krzyżanowska – Urząd Gminy Obrowo

Obecnie działania wstrzymuje nam słup energetyczny, którego przemieszczenie, jak się okazało, pociąga za sobą wiele przeszkód natury formalnej. W grudniu 2021 roku wysłaliśmy do firmy Energa wniosek o przebudowę sieci w związku z usunięciem kolizji zabudowy terenu z siecią elektroenergetyczną Energa-Operator SA. Czekamy na odpowiedź.

W związku z potrzebą uregulowania kwestii formalnych nie zostało jeszcze rozpoczęte postępowanie przetargowe w tej kwestii.

PSZOK

Według informacji z UG Obrowo na początku stycznia 2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą – firmą Instalbud Piotr Kowalewski z Włocławka. Według ustaleń PSZOK miał powstać w listopadzie 2021 roku. Jak wiemy – nie powstał. Jednak w wyniku negocjacji termin ukończenia inwestycji został przedłużony do 20 maja 2022 roku.

Magdalena Krzyżanowska

Na budowę punktu gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 374 868,08 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wszystkie procesy inwestycyjne będziemy na bieżąco monitorowali i przekazywali Wam świeże informacje.

Jakich jeszcze inwestycji potrzebuje Osiek nad Wisłą oraz inne miejscowości w gminie Obrowo? Piszcie do nas na facebooku -> www.facebook.com/ctr24pl

0 odpowiedzi na “Co z inwestycjami w Osieku nad Wisłą?”

Editor's pick