Pamiętaj o deklaracji! [formularz]

Każdy właściciel nieruchomości lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji o używanych źródłach ciepła i spalania paliw o mocy do 1 MW w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Terminy złożenia deklaracji:

12 miesięcy od dnia 1 lipca 2021 – dla źródeł już istniejących

14 dni od pierwszego uruchomienia – dla źródeł nowych

Gdzie złożyć?

  1. w wersji papierowej w Twoim Urzędzie Gminy lub
  2. w wersji elektronicznej poprzez stronę www.gunb.gov.pl

0 odpowiedzi na “Pamiętaj o deklaracji! [formularz]”

Editor's pick